Zuzka

 

 Zuzka

 

 Moja  tvorba  začala pred 10 rokmi, kedy som dosala  prvé farby. Najskôr som kreslila  rôzne obrázky podľa  predlôh. Postupom času keď bol celý dom zaplnený  mojimi výtvormi a moja túžba po sebarealizovaní sa  stále zväčšovala, som sa vďaka mojej mamke  dostala k anjelským mandalám. Bolo to v čase, keď  sa začala zaoberať  tvorbou Dr. Doreen Virtue PhD.    Na počiatku som  kreslila mandaly len pre domáce  využitie. Ich význam bol viac menej iba dekoračný.  Neskôr, po nadobudnutí informácii o anjeloch  a absolvovaní meditácií som začala do nich vkladať  energetický kód. Tento energeticky kód nesie v sebe  vibráciu, ktorá je v mojom prezvední pozitívna, liečebná, harmonizujúca. Celá mandala potom  vplývala na priestor a  ľudí v ňom .  Postupom času som začala uvažovať nad tým ako zvýšiť pôsobenie mojich mandál.  Začala som ich kresliť na sviečky , pretože ako je známe sviečka svojim plameňom čistí priestor a odstraňuje negatívnu energiu z okolia. Najprv sme tieto sviečky využívali len v rodine, keď sme mali ich účinok vyskúšaný  začali sme ich posúvať dalej kamarátom a známym.  Tí boli s účinkom sviečok spokojní a šírili tento spôsob napomáhania dalej. Ku kresleniu mandál  pribudlo aj kreslenie anjelských obrazov, rôznymi spôsobmi, napr. ako je suchý pastel, akrylové farby a enkaustika. Enkaustika patri k mojim najobľúbenejším spôsobom prejavovania sa, absolvovala som aj niekoľko kurzov. Po získaní dotačných skúseností a znalostí som sa rozhodla zorganizovať aj vlastné kurzy na ktoré som mala pozitívne ohlasy.

 

V súčasnosti sa venujem tvorbe svetelných (anjelských) sviečok, mandál  a obrazov .

 

Energiu týchto sviečok testovalo niekoľko osobností z rôznych oblasti "alternatívneho liečiteľstva" aj zo zahraničia - zhodli sa na definícii, že sú to "svetelné sviečky", ich energia je prakticky nezmerateľná