DUCHOVNÉ PRINCÍPY

1. Duši nelze definovat ani změřit, protože nemá žádné hranice, které bychom mohli v rámci jejího božského stvoření uchopit. Nejpřiléhavějším popisem pro vyjadřovanou podstatu duše je, že představuje inteligentní energii, jež je nesmrtelná a projevuje se specifickými vibračními vlnami světla a barev.
2. Všechny lidské bytosti mají jednu duši, která setrvává ve zvoleném fyzickém těle až do smrti. Na výběru svého příštího fyzického těla v průběhu reinkarnačních cyklů se duše samy podílejí. Duše se zpravidla připojuje ke svému fyzickému tělu po početí mezi čtvrtým měsícem a porodem.
3. Každá duše má jedinečný nesmrtelnýncharakter. Když se připojí k lidskému mozku, splyne tento charakter s emoční povahou daného těla čili lidským egem, a vznikne tak jediná dočasná osobnost určená pro jeden život. Tomu se říká dualita naší mysli.
4. Ačkoliv duchovní vzpomínky mohou být působením amnézie na úrovni vědomého vnímání skryté, lidský mozek ovlivňují myšlenkové vzorce duše, jež představují pro určité jednání motivační faktory.
5. Duše se reinkarnují do životů lidských bytostí nesčíslněkrát. Jejich cílem je postoupit výše na žebříčku úrovní pokročilosti tak, že pracují na karmických úkolech z předchozích životů. Každá osobnost každého života má podíl na evoluci duše. Tímto učebním procesem duše nabývají vědomosti a moudrosti a mezi jednotlivými životy své myšlenky a skutky z minulých inkarnací pečlivě rozebírají pod dohledem svých duchovních učitelů.
6. Naše planeta je jedním z nevyčíslitelného množství světů, které slouží jako učiliště pro rozvoj duší. Během dočasných fyzických inkarnací na Zemi je duším poskytnuta možnost vývoje pomocí metody pokus-omyl, jejímž prostřednictvím hromadí moudrost. Lidé nejsou neoddělitelně připoutáni k určité předem dané existenci. Karmické vlivy a předchozí smlouvy duše vytvářejí rozmanité možnosti a předpoklady, jež se řídí svobodnou vůlí duše.
7. Země je místem neskutečné krásy a radosti, ale i přístavem pro lidmi vytvářenou ignoraci, nenávist a utrpení umocněné přírodními katastrofami, nad kterými nemáme téměř žádnou kontrolu. Nutnost vyrovnat se s takovýmito pozitivními i negativními hledisky na Zemi nevznikla náhodně. Tato planeta je jakýmsi zkušebním terénem pro duše, a nikoliv místem zla a démonických sil přicházejících zvenčí našeho světa. Uvnitř božského řádu lásky a soucitu, jenž tvoří náš spirituální zdroj, neexistuje duchovní zlo.
8. Z nitra každého z nás vyzařuje osobní moudrost, která lidstvo obdařuje schopností dosáhnout vlastní božské síly bez pomoci prostředníků.
9. V okamžiku fyzické smrti se duše navrací do duchovního světa a ke zdroji svého stvoření. Jelikož část její energie nikdy duchovní svět během inkarnace neopouští, spojuje se navracející se duše znovu s touto svou podstatou. Spirituální poznání tudíž pro duši nikdy neustává. Duchovní svět také duším mezi životy poskytuje příležitost k odpočinku a hodnocení prožitků.
10. Duše jsou členy specifických duchovních skupin, jež jim byly přiřazeny na počátku jejich stvoření. Učitelé každé skupiny jsou osobními duchovními průvodci jejích členů. Duchovní společníci z téže skupiny se reinkarnují společně s danou duší a v jejím pozemském životě hrají významné role.
11. Duchovní svět se spíše než místo konečného klidu či nirvány jeví jako přechodový prostor pro duše, které se vyvíjejí do vyšších energetických forem se schopností tvořit živé i neživé předměty. Samotná energie duše byla stvořena vyšším zdrojem. Duchovní svět představuje sféru vlivu, jež kromě toho, že podle všeho zahrnuje náš vesmír a blízké dimenze, nemá zřetelné hranice.
12. Navracející se duše nevnímá v duchovním světě žádná pozemská božstva. Nejbližší spojení duší s božskou silou představují jejich osobní duchovní průvodci a účastníci shromáždění, které se skládá z laskavých rádců sledujících počínání každé duše. Duše na Zemi cítí a vnímají přítomnost jakési božské Nadduše nebo Zdroje, jenž se vznáší nad moudrými bytostmi - členy jednotlivých Rad.
13. Duchovní svět se jeví, jako by byl spravován vysoce pokročilými neinkarnujícími se dušemi-odborníky, které řídí práci jim přidělených duší. Když inkarnující se duše postoupí do vyšších rovin moudrosti a konání, ukončí cykly znovuzrození a připojí se k těmto specialistům, aby pomáhaly duším, jež stále podstupují inkarnační proces. Duchovní odborníci jsou zjevně vybíráni na základě jejich motivace, schopností a výkonů.
14. Konečný cíl všech duší podle všeho představuje touha najít a dosáhnout dokonalosti a nakonec se spojit se Zdrojem, který je stvořil.