DIACOM

 
Viac info o DIACOME nájdete na www.nadejvharmonii.sk/diacom/
 

Čo je DIACOM?... 

 

... DIACOM vyšetrenie je rýchla, presná, bezbolestná, neinvazívna a bezpečná nízkofrekvenčná diagnostická a terapeutická metóda zistenia zdravotného stavu organizmu s možnosťou okamžitej liečby.

Vyšetrenie sa vykonáva diagnostickým prístrojom DIACOM, ktorý dokáže prezrieť celý organizmus postupne po jednotlivých orgánoch na základe komunikácie  s ľudským mozgom pomocou elektromagnetických vĺn. Umožňuje zistiť prítomnosť patogénnych mikroorganizmov ako sú parazity, baktérie, vírusy, plesne a prítomnosť ich toxínov. 

 

DIACOM bol vyvinutý kozmickým výskumným programom pre diagnostiku a liečbu porúch zdravotného stavu kozmonautov.

Prístroj bol vyvíjaný pre dôkladnú prípravu kozmonautov na dlhodobé pobyty na vesmírnych staniciach a tak isto aj pre prípadné riešenie ich zdravotných problémov počas pobytu, kedy boli odkázaní iba na seba bez možnosti využitia dnešnej lekárskej diagnostickej techniky a metód liečby.

            

Diacom dokáže neinvazívnou technológiou komunikovať s mozgom vyšetrovaného pomocou elektromagnetických vĺn, vysielaných mozgom. Mozog je riadiaci počítač celého tela a su v ňom uložené všetky informácie o stave ľudského organizmu.  Diacom používa slúchadlá na snímanie informácií z mozgu. Vyhodnotenie nameraných hodnôt sa vykonáva v počítači na ktorom beží na tento účel vyvinutý špeciálny program. Pomocou tohto programu sa dokáže nadviazať spojenie s mozgom a zistiť v akom stave sa nachádzajú orgány vyšetrovaného.  Z hodnôt zachytených počítačom sa vizualizuje stav vyšetrovaného orgánu a porovnaním s databázou zdravých orgánov sa zistí diagnóza a štádium ochorenia. Zistené rozdiely sa dajú kompenzovať. 90 % ťažkostí chorých, spôsobujú mikroorganizmy, ktoré sa z rôznych príčin premnožili v organizme a imunitný systém si s nimi nevie poradiť. Spúšťačom týchto zmien môžu byť stres, nevhodná strava, dlhodobá prepracovanosť, pretrénovanosť, strata dôležitých látok pre organizmus, veľké množstvo toxínov. Prístroj Diacom má v sebe zakomponovnú terapeutickú funkciu, ktorá dokáže úplne jednoznačne zlikvidovať tieto organizmy pomocou nízkych elektrických frekvencií. Každá živá bunka sa pôsobením určitej frekvencie rozkmitá a zničí. Tento princíp sa využíva na ničenie parazitujúcich mikroorganizmov. Najprv sa zisťuje príčina poruchy, anomálie  a potom sa správne a cielene odstraňuje.

Diacom stanovuje diagnózu s 98%-nou presnosťou. S rovnakou pravdepodobnosťou odstraňuje ťažkosti. Ochorenia sa dajú zistiť a ovplyvniť v počiatočnom, teda rannom štádiu aj v pokročilom, čiže chronickom štádiu. 

 

 

Viac info o DIACOME nájdete na www.nadejvharmonii.sk/diacom/