September 2012

02.09.2012 13:08
  • Nájsť Pravdu nestačí; treba ju aj prijať a uplatniť vo vlastnom živote.
  • Najkrajší ľudia, ktorých poznáme, sú tí, ktorí poznali porážku, utrpenie a stratu a našli svoju cestu z dna. Títo ľudia majú porozumenie, ohľaduplní a porozumeli životu, čo ich napĺňa súcitom, jemnosťou a milujúcim záujmom. Krásni ľudia sa len tak "neprihodia".
  • S kým žiješ, od toho sa máš mnohému učiť...!
  • Skutočný, úprimny smiech je pieseň Anjelov. Čím viac sa so smiechom delíš, tým viac lásky vysielaš, aj dostávaš... Tým viac svetla prinášaš sebe, svojmu okoliu a celému vesmíru.
  • Pokiaľ sa ti dvere ďalej zatvorili – je to preto lebo si chcel a bral veľa, a málo si dával.  Misky váh musia byť vyrovnané  - dávanie / prijímanie

  • Nesmieme vesmír obmedzovať, aby zodpovedal hraniciam našej predstavivosti, ako to človek doteraz robil. Musíme o to viac rozširovať naše poznanie, aby tak čo najlepšie pokrývalo obraz vesmíru.

  • Kto požaduje dokonalosť?Iba vy - duša uzatvorená v ľudskej forme, z nejakého dôvodu veríte, že dokonalosť je požiadavkou. Nie je! Požiadavkou je iba dobrá vôľa a otvorené srdce.

  • Pre mnoho dielčích cieľov, zabúdaš na skutočný cieľ.
  • Je dôležité myslieť na to, po čom túžite, nie na to, čoho sa obávate. Žiadne neutrálne myšlienky neexistujú! Každá myšlienka má dopad na váš život. Preto je na vás, aby ste boli ostražití a mysleli len pozitívne.
  • Ste v bezpečí! Ste v bezpečí, ste v nekonečnom bezpečí Moji drahí,  žite Láskou, radosťou, čestnosťou, prívetivosťou, láskavosťou ako nežný Vesmír. Potom po celý zvyšok života nepocítite ani jeden okamih strachu. A je tomu skutočne tak.