Október 2012

01.10.2012 19:29
  • Nemôžem vám povedať žiadnu duchovnú pravdu, ktorú by ste v hĺbke duše nepoznali. Môžem vám len pripomenúť, čo ste zabudli.
  • Ten kým ste teraz, je len nevyhnutným medzistupňom k tomu, kým budete.
  • Usmej sa buď šťastný, lebo si anjelské dieťa, ktoré sa narodilo pri trepote anjelských kríde a anjelskom speve!
  • Daj na svoje sny, pretože v nich sa skrýva cesta do večnosti. "Kahlila Gibran".
  • Choroba hlási nedávne bolestivé pocity a slová Tvojej duše, zdravie pokoj v nej
  • Prijmi terajší stav vzťahov aj financií. Netráp sa tým čo máš / nemáš ... Upokoj sa a tým ti pribudne síl.
  • Never slepo tomu čo vidíš a počuješ. Hlavne ver tomu čo cítiš v srdci.
  • Bolesť znamená prasknuté škrupinky, ktoré ohdaľujú pochopenie.
  • Láska je všetko čo potrebujeme k náprave sveta.