Modlitba vízie

06.07.2012 11:32
Mám víziu, v ktorej všetci ľudia žijú v mieri, nasýtení a so strechou nad hlavou,
kde je každé dieťa milované a vychovávané k prejaveniu jeho schopností,
kde srdce je dôležitejšie než rozum
a kde múdri sú uctievaní viac než majetní.
V tomto svete vládne spravodlivosť, rovnosť a čestnosť.
Príroda je ctená, vody prúdia čisté a jasné,
vzduch je svieži a priezračný.
Rastlinám a stromom sa dostáva výživa a všetkým zvieratám úcta i láskavá starostlivosť.
Vládne tu šťastie a smiech.
Ľudské bytosti kráčajú ruka v ruke s anjelmi.
Ďakujem za lásku, pochopenie, múdrosť, odvahu a pokoru, vďaka ním prispievam k šíreniu svetla.
Nech vzostúpi celý svet.
Tak sa staň.