Modlitba k Bohu od Anastázie:

06.07.2012 11:35
Môj otče,

všade prítomný!

Ďakujem Ti za svetlo života,

Za existenciu Tvojho kráľovstva,

Za vôľu milujúcu. Dej sa dobro.

Ďakujem Ti za každodennú stravu!

I za Tvoju trpezlivosť.

Za odpustenie hriechov na zemi Tvojej.

Môj otče,

všade prítomný!

Som dcéra Tvoja medzi Tvojimi výtvormi.

Nedopustím sa hriechu a slabosti,

Budem dôstojná Tvojich činov.

Môj otče,

všade prítomný!

Som dcéra Tvoja, pre radosť Tebe.

Sebou Tvoju slávu zmnožím.

Všetky budúce veky

Budú žiť v Tvojej túžbe.

A tak to bude. Tak to chcem!

Som dcéra Tvoja,

Môj otče,

všade prítomný.