Júl 2012

12.07.2012 11:25

 

 • Som ľudská, pozemská, suverénna bytosť a som chránená/ý nedotknuteľným právom slobodnej vôle. Žiadna iná ľudská bytosť nebude schopná ma donútiť jednať proti svojej vôli, alebo lstivo ma činiť závislou na cudzích ilúziách a ľuďoch, pretože som naprosto slobodná/ý, vedomá/ý a absolútne nezávislá/ý. Právo slobodnej vôle je nedotknuteľné!
  Ja som tu a teraz pevne ukotvená/ý v svojom strede a srdci.
 • Stále si kupujeme nejaké nové veci, rozširujeme svoje vlastníctvo. Ale čo si " šetríme " pre svoj večný život? Skúsme nad tým porozmýšľať a pravdivo odpovedať sami sebe
 • Akékoľvek rozhodnutie urobené zo strachu, prinesie len úzkosť a nedostatok... Rozhodujte sa slobodne a podľa srdiečka. Verte, že potom bude postarané o vaše potreby ešte skôr ako stačíte požiadať
 • Som v kontakte so svojou vnútornou pravdou.
 • Nájdi rovnováhu medzi dávaním a prijímaním, mnohí to ocenia.
 • Dávaj ľuďom priestor, aby vyjadrili svoj názor.
 • Vždy jednaj, hovor, čítaj, spievaj ...srdcom, je to veľký dar. Pokiaľ si plný bezpodmienečnej a čistej lásky, máš najväčšie možné bohatstvo
 • Niekedy sa ľudia pýtajú, prečo im Boh nedáva to, čo práve chcú. Ale je to zle položená otázka. Správna otázka je, prečo ľudia nechcú to, čo im Boh práve dáva
 • Začína ďalšia vlna kolísajúceho magnetizmu a slnečných erupcií, prosím nezabúdajte na pitný režim (čistá voda s citrónom), ľahkú stravu, čo najviac oddychu, ľudskosť, a to že všetko už viete svojim srdcom. Nechajte sa viesť svojou vlastnou dušou, to je jediný správny kompas.
 • Stíšte sa a počúvajte svoje vnútorné vedenie. Tam nájdete odpovede, na všetky otázky, pertože VY STE MÚDROSŤ, KTORÚ HĽADÁTE!
 • Sú štyri veci v živote, ktoré nevrátiš späť: kameň, ktorý si hodil, slovo, ktoré si vyriekol, príležitosť, ktorú si prepásol a čas, ktorý si premrhal
 • Je dôležité si uvedomiť svoju vlastnú silu, to že ste každý sám za seba naplno schopní bezvýhradne si pomôcť. Ste dokonalá bytosť, ktorá Srdcom dokáže všetko, stačí sa len otvoriť sám sebe a Láske ktorou ste.
 • Uvoľnenie rodových záťaží :
  V mene Svetla a Lásky uvoľňujem rodové záťaže v línii mojej mamy a otca, ktoré mi bránia naplno realizovať Tu a Teraz plán mojej duše. Ja Som Tu a Teraz a staviam sa na miesto ktoré mi patrí. Všetko čo nie je moje odovzdávam tam odkiaľ to prišlo.
 • Nikdy nemôžeš vedieť, ako blízko si bol pri svojom cieli, keď sa vzdáš .... Tak šup dokončiť, čo ste začali, aj keď je to možno niekedy ťažký a zdĺhavý proces, ale výsledok stojí za to!
 • Rušenie sľubov :
  Týmto ruším všetky mnou dané sľuby a zároveň žiadam o zrušenie všetkých sľubov daných mne. V mene Svetla uvoľňujem a prežiarujem všetky duše a putá k týmto sľubom viazané po celej línii času, vo všetkých sférach a na všetkých úrovniach bytia. Tak sa staň Tu a Teraz.
 • Zostávam otvorená všetkým možnostiam, pretože rada či pomoc, niekedy prichádza z tých najneočakávanejších zdrojov
 • Rok 2012 a nasledujúce roky prinesú každému to, čo očakáva, na čo sa naladí. Já sa teda rozhodujem pre zjednotenú Európu, rastúci mier na celom svete, potravu pre všetkých ľudí a rozpustenie karmy. Rozhodujem sa pre to, aby sa moje srdce doširoka otvorilo Láske k sebe samej a súcitu k ostatným. Rozhodujem sa tiež pre ľahkosť, radosť zo života a " srandu ". Pre čo sa rozhodnete vy?
 • Žiť, to je najvzácnejší dar na svete, pretože väčšina ľudí iba existuje...

 

Úryvok zo štvrtej knihy Anastázia / V. Megre : Modlitba


Existuje jeden jazyk pre všetkých. Jeden pre všetkých, jazyk Božej výzvy. A je utkaný zo šelestu lístia, zo spevu vtákov a vĺn. Má farbu a vôňu, boží jazyk. Týmto jazykom na prosbu ka...ždého človeka Boh dáva modlitebnú odpoveď."
"A mohla by si ju preložiť, povedať slovami, čo nám hovorí?"
"Mohla by som približne."
"Prečo približne?"
"Náš jazyk je omnoho chudobnejší než ten, ktorým k nám prehovára Boh."
"Ale aj tak povedz, ako to vieš."
Anastasia sa na mňa pozrela, natiahla dopredu ruky, a... zrazu vykríkla hlbokým hlasom:

"Syn môj. Môj drahý syn!
Ako dlho čakám. Stále čakám.
V minúte roka, v okamihu vekov
Čakám.

Dal som ti všetko. Zem je tvoja.
Vo všetkom si voľný. Vyber svoju cestu.
Len ťa prosím, môj syn,
Môj drahý synu, buď šťastný,
Prosím.

Nevidíš ma. Nepočuješ ma.
V tvojom rozume sú pochybnosti a smútok.
Odchádzaš. Kam?
Usiluješ. O čo?
Klaniaš sa niekomu.
Vzťahujem k tebe ruky.
Syn môj, môj drahý syn,
Buď šťastný, prosím.

Znova odchádzaš. A cesta - nikam.
Touto cestou vybuchne zem.
Vo všetkom si voľný, a vybuchuje svet,
Ničí tvoj osud.

Vo všetkom si voľný, ale Ja vydržím.
S poslednou trávičkou ťa vzkriesim.
A znova svet bude žiariť
Len buď šťastný, prosím.

Na tvárach svätých - prísny smútok,
Strašia ťa peklom, súdom.
Hovoria ti, že pošlem svojich sudcov.
Ale modlím sa len za jedno,
Za dobu, kedy budeme opäť vo dvojici.

Verím, že vrátiš sa.
Verím, že prídeš.
Verím, že opäť objímem Ťa.
Nie otčim! Nie otčim!
Som tvoj Ave Otec,
Môj milovaný synu,
Budeme šťastní vo dvojici!"