!! NOVINKA - SOMATEX

 

Somatex je " prístroj " , ktorý harmonizuje prostredie , v ktorom žijeme ...

 

Výborné výsledky Somatexu sú podložené vynikajúcimi skúsenosťami z mnohých biorezonančných centier a vierohodne je dokumentujú aj početné prípady vzájomnej spolupráce s biorezonančná liečbou BICOM , kedy po nasadení Somatexu v rámci následnej liečby došlo vždy k harmonizácii chorôb postihnutých orgánov - Somatex mení zlá nastavenie podľa frekvencií z biorezonančných prístrojov .

 

Princíp fungovania Somatexu bude možno väčšine ľudí , ktorí nie sú oboznámení s touto tematikou , pomerne ťažko predstaviteľný , ale v skutočnosti vychádza z dnes už komplexných poznatkov a mnohých rokov výskumov , týkajúcich sa predovšetkým vlastností minerálov a pôsobenie ich konkrétnych vibrácií na okolité prostredie a na ľudský organizmus .

Somatex je zostrojený na princípe riadeného uvoľnenie energie minerálov - jedná sa predovšetkým o polodrahokamy alebo drahokamy v presnom vzájomnom rozostavenie , ktoré tvoria jadro Somatexu .

Je známe , že každý konkrétny minerál " vibruje " na určitej frekvencii ( to platí nielen o mineráloch , ale aj o všetkom ostatným ! ) A má schopnosť túto vibráciu vyžarovať do okolitého prostredia a tým ho určitým konkrétnym spôsobom ovplyvňovať .

Z toho do istej miery vychádza liečebné alebo liečiteľské využitie drahých kameňov , ktoré sa ale zvyčajne vymedzuje len na použitie jednotlivých kameňov .

Minerály v sebe v skutočnosti ukrývajú nepredstaviteľné množstvo energie , ktorú doteraz nevieme úplne využiť . Tá sa za bežných okolností nachádza v latentnom stave , takže sa samozrejme spravidla nijako významne neprejavuje .

Frekvenčné rozpätie , v ktorom jednotlivé minerály " vibrujú " , je vedecky podložené a týchto poznatkov je využité pre optimálnu funkciu a nastavenie prístrojov Somatex podľa ich zamerania .

Je zistené , že ak konkrétny minerály v určitom presnom rozostavenie necháme pôsobiť v spoločnej koreláciu , vie tieto vzájomne sa podporujúce vibrácie určitým spôsobom vyladiť okolité prostredie - či už sa jedná o geopatogénne zóny alebo iné vplyvy , ktoré tiež vibrujú v určitom frekvenčnom rozmedzí .

Na tomto princípe teda dochádza k rušeniu vplyvu týchto negatívnych vibrácií a na nastolenie harmonického prostredia pre náš dlhodobo spokojný a zdravý život plný energie ...

 

... preto teda SOMATEX! 

 

VIAC INFO NA www.nadejvharmonii.sk/somatex/