Modlitba za sebalásku

06.07.2012 11:33
Stvoriteľ vesmíru, pomáhaj nám prijímať sami seba takých, aký sme.
Pomáhaj nám prijímať našu vlastnú myseľ takú, aká je, so všetkými našimi emóciami, našimi snami a nádejami.
Pomáhaj nám prijímať naše telo také, aké je, so všetkou krásou a dokonalosťou.
Nech je naša sebaláska tak silná, že už nikdy nebudeme odmietať sami seba a nebudeme sabotovať svoje šťastie, slobodu a lásku.
Nech sú na láske založené všetky naše akcie a reakcie, všetky naše myšlienky a všetky naše emócie.
Stvoriteľ, pomáhaj nám posilňovať našu sebalásku, aby sme mohli zmeniť strach a drámu svojho života v lásku a radosť.
Nech je naša sebaláska tak silná, aby nám pomohla zbaviť sa všetkých lží, ktoré nám hovoria, že nie sme dosť dobrí, dosť silní a dosť inteligentní.
Nech je naša sebaláska tak silná, že nebudeme už nikdy mať potrebu žít podľa názoru druhých ľudí.
Nech veríme sami sebe, aby sme boli schopní činiť rozhodnutia, ktoré činiť musíme.
Ak budeme milovať sami seba, nebudeme sa vyhýbať žiadnej zodpovednosti a budeme schopní vyriešiť všetky problémy.
Nech robíme všetko s pomocou sebalásky.
Pomáhaj nám milovať samých seba, aby sme už nikdy sami sebe neškodili. Všetci môžeme byť sami sebou a nemusíme predstierať, že sme niečím iným len preto, aby nás druhí ľudia prijímali.
Už nepotrebujeme, aby nám druhí hovorili, ako sme dobrí, pretože vieme, čím sme.
Nech sa radujeme z toho, čo vidíme, keď sa pozeráme do zrkadla.
Nech máme na tvári veľký úsmev, ktorý zvyšuje našu vnútornú i vonkajšiu krásu.
Pomáhaj nám cítiť tak intenzívnu sebalásku, aby sme mali radosť zo svojej vlastnej prítomnosti.
Pomáhaj nám milovať sa bez odsudzovania, pretože keď sa odsudzujeme, trpíme pocitom viny, máme potrebu trestať a neuvedomujeme si svoju lásku.
Posilňuj našu vôľu, aby sme boli schopní odpúšťať sami sebe.
Očisti našu myseľ od emočného jedu, aby sme mohli žiť v dokonalom mieri a láske.
Nech je naša sebaláska silou, ktorá zmení náš život.
Nech naša sebaláska zmení všetky naše vzťahy počínajúc vzťahom, ktorý máme sami k sobe.
Osloboď nás od všetkých konfliktov s druhými.
Nech sme šťastní a odpúšťame svojím blížnym všetky krivdy, ktoré cítime vo svojej mysli.
Pomáhaj nám milovať se tak, aby sme boli schopní odpustiť každému, kto nám v živote ublížil.
Daj nám odvahu milovať svojich príbuzných a priateľov bezpodmienečne.
Pomáhaj nám vytvárať nové komunikačné kanály v našich vzťahoch, aby sme nemali potrebu ovládať jeden druhého.
Pomáhaj nám spolupracovať ako jeden tým.
Nech sú naše vzťahy s príbuznými a priateľmi založené na vzájomnej úcte a radosti, aby sme sa zbavili potreby hovoriť im, ako sa majú chovať a čo si majú myslieť.
Nech sú naše romantické vzťahy tými najkrajšími vzťahmi.
Nech máme radosť, kedykoľvek sme s partnerom.
Pomáhaj nám prijímať druhých ľudí takých, aký sú, bez toho aby sme ich posudzovali, pretože keď ich odmietame, odmietame sami seba.

KEĎ ODMIETAM SEBA, ODMIETAM TEBE.
Dnes je nový začiatok.
Pomôž mi začať nový život, posilňuj našu sebalásku.
Pomáhaj nám užívať si života, radovať sa z našich vzťahov a nebáť sa milovať.
Otvor naše srdcia láske, na ktorú máme VŠETCI PRÁVO.
Pomôž nám stáť sa Majstrami vďačnosti, štedrosti a lásky, aby sme sa mohli radovať zo všetkého, čo si vytvoril.

AMEN