Modlitba svätého Františka

06.07.2012 11:32

Bože Dovoľ mi stať sa tvojím nástrojom, Aby som miloval tam, kde vládne nenávisť, Odpúšťal tam, kde sa ubližuje, Vnášal pravdu tam, kde dochádza k omylom, Vieru tam, kde sa pochybuje, Nádej tam, kde prebýva zúfalstvo, Radosť tam, kde je smútok, Aby som rozsvietil svetlá v tme. Bože Dovoľ mi utešovať a nečakať na utešenie, Rozumieť a nečakať porozumenie, Milovať a nečakať lásku, Pretože len ten, kto dáva, dostáva, Kto zabudne na seba, nájde, Kto odpustí, tomu bude odpustené, Kto umiera, precitne vo večnosti, Vtedy bude prichádzať jeden zázrak za druhým, A zázrakom nebude konca, Pomôž, Bože, Učiň ma nástrojom Tvojej svätej vôle. Amen.