Hilarion, 8. – 15. júl, 2012

12.07.2012 13:52
Milovaní.
Ti, kdož procitli, začínají klást otázky a přebírají zodpovědnost za své vlastní činy, ačkoli napříč Světem se odehrává zdánlivý chaos. Pro mnohé nastal čas vystřízlivění, a jiní hledají odpovědi, jež vedou k nalezení lepší cesty. Charakter člověka září, avšak nikoli díky pochopení, co se na jeho Planetě a ve Vesmíru děje, ale skrze osobní očistný proces, jímž prochází. Toto konání se vyplatí všem, kteří jsou Majáky Světla, aby tak udržovali mír a klid bez ohledu na to, jak silné reakce to v jejich bližních vyvolává.
 
Neustávejte v procvičování své duchovní sebekázně, jež vás povznáší a povzbuzuje dále k dosažení spirituálních cílů. Cvičte se v náhodných skutcích plných laskavosti a prokazujte všem soucit. Pro Lidstvo, jež se začíná kolem sebe rozhlížet a žasnout nad tím, co se ve skutečnosti děje, nadešel nejnáročnější čas. Četné změny a odchylky počasí (jimiž je zasažen každý), jsou pro mnohé neobvyklé, a tak započíná hledání odpovědí. Vy, procitnuvší a bdělí, si musíte uvědomit, jaké to pro vás bylo na samém začátku vašeho hledání čistoty a odpovědí na záhady života.
Udržujte pozornost nastavenou na svůj vzestup a vytvořte si takový život, jaký jste si vybrali. Pro každého z vás je zde nekonečno možností a šancí. Rozhodněte se pro takovou možnost, s níž se spolu se svým Vyšším Já a svým Božím Plánem ztotožníte, což vás vždy patřičně a v pravdě udrží na vaší stezce. Pokud jen sporadicky pociťujete radost, pak je třeba přizpůsobit to, co děláte, opustit vše, co již nadále neslouží vašemu vynořujícímu se Já, i když občas tento hlubší vhled není snadné podstoupit. Mějte na paměti, že v tom nejste sami, Milovaní, a díky této zkušenosti získáte za všech okolností více trpělivosti.
S radostí se těšíme nad mocnými pokroky, které mnozí z vás udělali. Jste blíž svým cílům, než si myslíte, a tak vám radíme, abyste i nadále pokračovali kupředu. Vyhodnoťte v každém okamžiku TEĎ své potřeby, a soustřeďte se na maličkosti, aby se cesta postupu nezdála příliš dlouhá a nepřekonatelná. Ve skutečnosti můžete pozorovat zrychlení v přechodu času v lineárním smyslu, což následně bude zřejmé a nepochybné. Vaše vesmírná loď Země se soustavně pohybuje směrem ke sladění s Galaktickým Středem, jak bylo předurčeno před mnoha a mnoha věky. Tyto změny mohou být vzrušujícím novým svěžím začátkem pro mnoho z vás.
Pečujte o sebe navzájem s úctou a čestně, a vše bude dobré. Dosáhněte na ty nejvyšší a nejzářivější hvězdy, neboť tyto by mohly být Planetami, z nichž pocházíte, a od nich k vám pak může proudit mnoho pomoci. Vesmír odpovídá na vaše volání, kouzelnými a podivuhodnými způsoby.
Do příštího týdne….
JÁ JSEM Hilarion
©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼