Hilarion, 18. – 25. december, 2011

18.12.2011 19:39

Milovaní.

Mnoho z vás již pocítilo silný příjem energie, která během tohoto uplynulého týdne skrze vás procházela směrem do krystalického jádra Matky Země. Toto konání je službou, pomocí, s jejímž působením jste všichni souhlasili proto, aby do vašich fyzických těl byla přivedena nejvyšší Kosmické energie v takovém množství, jež jste schopni unést. Zatímco se mění energie Světla a Lásky, vaše dobrovolná pomoc v této způsobilosti je nejpotřebnější k tomu, aby přivedla a ukotvila Kosmické Kristovo Světlo. Vaše pomoc a služba Všemu a Všem na této cestě má i další prospěch, jímž je navýšení schopnosti vstřebat a přivést daleko více Světla do vlastního fyzického bytí.

 

Tato činnost se může projevit v pocitech únavy a ospalosti, nebo i nespavosti. Jde o přirozenou část postupu přípravy vašich fyzických těl na obsáhlejší přísun vyšších energií. Vše, co stále čeká na vyčištění v rámci vaší DNA a každé buňky ve vašem těle, a také vše, co není Láska, to bude přiznáno a poté propuštěno. Doporučujeme vám, opět, aby jste pozorovali myšlenky, které se vynořují – mentální a emocionální vzory bolesti, žalu, sklíčenosti, hněvu, pocity odporu (nelibosti) a další, jež ve vás rovněž vzbuzují zvědavost, zdali tento očistný proces je nekončícím cyklem opakované minulosti.

Nyní jste více obeznámeni s těmito cykly a vzory, díky čemuž můžete tyto okamžiky proměnit k provozování alchymie, k ovládnutí svých myšlenek a emocí, neboť vynořením těchto cyklů a vzorů, a tedy jejich přezkoumáním, můžete rychleji proměnit své myšlenky do takových, jež jsou povznášející a posilující, a takovýmto způsobem také pozvolna slábne vliv starých myšlenek a emocí, až jsou tyto plně rozpuštěny, vyčištěny a rozptýleny. Jsme si vědomi, jak je obtížné překonat egoistickou potřebu stát se znovu zainteresovaný v těchto cyklických vzorech, avšak když vytrváte, může tak být dokonáno a ihned zvládnuto, tento proces pro vás bude nástrojem, jež pak budete moci dále používat během svého života. Mistrovské Já je to, o čem je bytí v Lidském těle.

Každodenně se snažte vyšetřit si čas k zamyšlení (záměru) a rozhodnutí nejvyššího dobra pro sebe, pro každého a vše v zájmu vašich milovaných a jejich milovaných, a pro celé Lidstvo. Denně se utvrzujte ve Světle, při probuzení si jako první stanovte vzor na celý den tak, aby jste následovali vyšší cíl a volání své Duše. Představujte si holubici Míru, jež krouží kolem vaší Planety a koupe vše ve svém milujícím objetí. Utvrzujte se v tom, že Mír na Zemi zvítězí. Procvičujte přivolávání vašeho proudu Světla k tomu, aby vás obklopovalo tak, aby jste byli stále chráněni, a poté se vnořte do Fialového Plamene. Provádění těchto jednoduchých rozhodnutí upevněných na správných základech, vám napomůže k většímu soustředěni, zatímco se vyšší energie vlévají do atmosféry.

Každá stránka vašeho fyzického Bytí bude přeměněná do většího Světla a Lásky, a jak toto v následujících týdnech a měsících probíhá, budete žasnout nad tím, jak daleko jste v tak krátkém čase došli. Milujte jeden druhého tak, jak Stvořitel miluje vás, a odpusťte každému a všemu, neboť toto je jistá cesta k povznesení vás samých do vyššího stupně a frekvence. Když je odpuštění opravdové a srdečné, pak přichází vyvážení karmy v jakékoliv situaci, ježto jste usilovali vyřešit, a co je nejdůležitější, tím, že odpustíte nejdříve sami sobě, uvedete pak tyto situace vědomě, či podvědomě do pohybu. Je to vše pro větší záměr, Milovaní. Vše je dobré a vše je dokonalé.

Do příštího týdne…

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana, (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace.

Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼