Hilarion, 15. – 22. január, 2012

18.01.2012 10:42

Milovaní.

Spousta z vás zjišťuje, že zatímco setrváváte ve svém Světle a pravdě beze strachu, zloby, pomáhají vám nové energie, jež prostupují celou atmosféru Země. Ti, kteří se pokoušejí pracovat ve starých paradigmatech, ve starých způsobech obchodování na této Planetě, pomalu shledávají, že ve svém úsilí nejsou podporováni. Vše, co bylo provedeno v skrytu a v zákulisí nyní jako celek ústí do Světla a pod hledáček Lidstva.

 

Vy, kdož jste pilně a upřímně pracovali na propouštění a ano, přijetí, těchto stránek vás samých, které byly méně než Láska, vám se právě dostává pomoci ve všech vašich prosbách o větší posílení ve všech směrech fyzických životů. Prosím, Milovaní, všimněte si těch kouzelných slov: „vašich prosbách“! Je Zákonem Vesmíru, že musíte nejdříve požádat, než budete vyslyšeni. Pro ty, kteří byli v této oblasti ojedinělí, prosím pochopte, že jste nyní na Vzestupu, spolu se svou Planetou. Všechny vaše myšlenky, to co říkáte a děláte, to vše se otiskuje do nové Formy pro váš nový Svět.

Vytrvejte v pozorování těch myšlenek, které sílí z vašich hlubin, a buďte na sebe hodní. Pochopte, že takové myšlenky mohou pramenit z jiných životů, a jsou navzájem kontaminovány ve vaší genetické struktuře, a jakmile se vynoří, žehnejte jim a pošlete je jejich cestou do Fialového ohně, aby se tak přeměnily. V tuto chvíli jste mohli zaznamenat, že ti, kteří následují vyšší Cestu se VŽDY modlí za své bližní, během svých modliteb a rozhodnutí. Na své volání obdržíte odpověď ve formě požehnaného rozdávání.

Tento rok bude vyžadovat, aby se každý z vás posunul daleko za hranice všech vašich dříve chápaných omezení, do Mistrovství Zákonů Přitažlivosti. Nyní půjde o lehčí a radostnější zkušenost, a my vám radíme, aby jste pokračovali ve hře s energiemi tvoření, aby jste vytvořili svá nejhlubší přání z radostného a vděčného srdce. Vložte všechnu svou energii a soustřeďte se na to, co CHCETE a propusťte vše, co vám již neslouží. Vše je to jen o vás a o tom, co uvnitř prožíváte, Milovaní, nikoliv co si zvolí vaši bližní…tímto je myšleno „stát se Mistrem Života“.

Každá Bytost je zodpovědná za své vlastní energie a také za to, jakým způsobem je bude používat. Ti na vyšší Cestě si VŽDY zvolí vytváření požehnání a dobra pro ostatní. Není to obtížné, není to nemožné – vše co Člověk musí udělat, je mít záměr provést to a vytvořit si z toho denní zvyk. Pak spatříte výsledky vracející se k vám zpět v dokonalé synchronicitě. Vytrvejte v afirmacích, že vše je dobré a dokonalé, čímž se udržíte v posvátných a šťastných energiích PŘÍTOMNÉHO okamžiku. Za tím vším je větší cíl, neboť vy právě teď, statečně a pravdivě, stojíte ve svém Světle a věříte svým vyšším vizím.

Pomoc, jež se vám dostává od vaší Rodiny Světla je ohromná, a nadšení, se kterým jsou vaše prosby neseny, je potěšující a uctivě viděné. Milovaní, přesuňte se do pěti dimenzionálního způsobu bytí přítomného okamžiku. Stojíme připraveni vás přivítat a pomoci vám. Kamkoli kráčíte, tam bude i požehnání!

Do příštího týdne…

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼