Hilarion, 1. – 7. január, 2012

03.01.2012 08:40

Milovaní.

Pro toto období jsou mantrou slova „být soustředěný“. Nezáleží na tom, co se ve Světě kolem vás odehrává, soustřeďte na něj svou Lásku, žehnejte jí a nechejte touto Láskou zahrnout všechno, vždy a všude, kamkoli vkročíte. Vězte, že každý z vás ztělesňuje Božské, a že každá vaše myšlenka, slovo, jednání a čin se stávají tím nejdůležitějším pro přinášení reality Nové Země. V následujících dnech, jež jsou před vámi, nastane mnoho, co se vás bude pokoušet odvést od vašeho soustředění, avšak toto nastane jen proto, aby jste se opět upamatovali na své vize a svůj důvod být zde v tomto čase.

 

Nalezněte způsob, jak trávit co nejvíce svého volna v tichém prostředí, které vám umožní koncentrovat se na své osobní cíle a Planetární Vzestup. Nastal čas činů a dny pasivního čekání na záchranu ostatních jsou teď u konce. VY jste Stvořiteli, Milovaní. Vše, co jste vykonali a překonali, aby jste se dostali do tohoto bodu, je teď třeba začít plně používat ve službě pro nejvyšší dobro VŠECH! Je velmi důležité, aby vaše Světlo a pocity Lásky a soucitu denně oslovovaly a dotýkaly se všech lidí a všech míst kolem vás.

Snažte se udržet si pocity radosti a blaženosti, na něž jsou vázány přicházející energie Nového Roku. Když zakoušíte tyto silně povznášející chvíle, všímejte si jich a osvojte si vnášení těchto radostných pocitů do svého nitra, podle vlastní vůle, a to během celého vašeho roku neuvěřitelných změn. Věřte v zázračné a sledujte podivuhodné synchronicity, jež se začnou dít. Otevřete svá srdce mnohem většímu přísunu Světla, Lásky, zdokonalování a nalaďování, a stále o ně žádejte, nechť jsou vaším záměrem – DNEM i NOCÍ.

Je čas těšit se z těchto povznášejících a posilujících pocitů, jež nové energie pomáhají ve vás vyvolávat, a zatímco se takto radujete, stále více těchto pocitů je k vám božsky přitahováno. Vesmír se postará, aby jste obdrželi mnoho požehnání, která čekají na své projevení, a zároveň aby se stala nedílnou součástí vašich životů. Během změn, které se uskutečňují ve všech částech Lidské společnosti, se bude příliv a působnost Božího požehnání ve vašich životech ještě navyšovat. Užívejte si každé chvíle, žijte právě teď, BUĎTE NEUSTÁLE SOUSTŘEDĚNÍ!!! Dovolte všemu, co se odehrává, aby skrze vás a kolem vás pouze proteklo, zatímco VY stojíte v prchavosti okamžiku.

Dovolte Lásce ve vás, aby prosvítala skrze vše co cítíte, říkáte a děláte. Žehnejte každé události, která se odehraje ve vašem životě, a neustále vyjadřujte svou vděčnost za všechno, čím jste byli obdarování. Tím, že si zvolíte stav Štěstí, umožníte svému Bytí, aby do něj a vašich každodenních životů vstoupilo více Boží milosti. Získejte tento pocit Radosti a projevujte jej ve všem čím se zabýváte. Pociťujte radost, BUĎTE radostí, vyzařujte radost v úplné a dokonalé čistotě a nevinnosti, věřte v kouzlo, jež se díky tomu projevuje, neboť nejde o naivitu, která zušlechťuje tuto vaši podstatu, ale o sílu, která naplňuje všechno ve vašich životech stále narůstajícím Božím požehnáním.

Po celý tento rok udávejte tón mocnou silou stvořenou vaším odhodláním a záměrem BÝT svým nejvyšším a nejmocnějším potenciálem, a pozorujte tuto sílu, jak se vám odkrývá podivuhodnými způsoby. Troufněte si snít VELKORYSE, mějte odvahu dělat vše, po čem jste toužili – jen jste se k tomu nikdy nedostali. Věřte, že máte svou cenu, jedinečnost a význam, a nahlížejte na sebe jako na Mistry ve všem svém konání. Napište nový scénář pro úžasnou hru, kterou váš život JE, a pak ji ŽIJTE!!! Pokud si ji umíte vymyslet, pak jí můžete BÝT! Vše jen čeká, aby se mohlo začít projevovat a uspokojit vaše nejhlubší přání. Žádejte o tyto zázraky každý den a pozorujte, jak se vám kouzelnými cestami odkrývají.

Do příštího týdne…

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼